محمد علی نجفی چهارمین شهردار بعد از زواره ای، حسین بنکدار، مقیمی و سعیدلو است که مدت شهردار شدنش کمتر از یک سال بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدعلی نجفی شهردار تهران چهارمین شهردار بعد از زواره ای، حسین بنکدار، مقیمی و سعیدلو است که مدت شهردار شدنش کمتر از یک سال بوده است.

زواره ای در سال ۵۹ به مدت یک ماه، حسین بنکدار در سال ۶۲ به مدت ۴ ماه، محمد حسین مقیمی سال ۸۲ به مدت ۴ ماه، علی سعید لو به مدت ۳ ماه شهردار تهران  بوده است.

محمد علی نجفی نیز ۶ ماه سکاندار  شهر تهران بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج