جعبه سیاه هواپیمای تهران-یاسوج پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج، جعبه سیاه هواپیمای تهران-یاسوج پیدا شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج