معاون نظارت براماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت گفت: مالکان انبارهایی که محل خود را به نگهداری و تولید مواد محترقه اختصاص دهند با پلمپ و ابطال دائمی جواز مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سرهنگ تقی افرند معاون نظارت براماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت گفت:مالکان انبارهایی که به نگهداری و تولید مواد محترقه می پردازند با پلمب و ابطال دائمی جواز مواجه خواهند شد.

با جلساتی که با اتحادیه های مرتبط داشته ایم صنوف توجیه شده اند تا از فروش و عرضه مواد اولیه مواد محترقه ، منفجره و همچنین خرید و فروش هرگونه مواد محترقه وارداتی قاچاق، صنعتی یا دست ساز خودداری کنند که در صورت مشاهده برابر قانون اقدام می شود.

وی افزود: مالکان انبارهایی که محل خود را به نگهداری و تولید این نوع مواد تبدیل کنند با پلمپ و ابطال دائمی جواز مواجه خواهند شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج