معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران معتقد است که هیچ کدام از اصلاحات فرمانداری مغایرت قانونی با مصوبات شورای شهر تهران ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محسن پورسید آقایی در جریان بررسی نامه اعتراض فرمانداری به طرح ترافیک جدید شهر تهران با بیان این مطلب در صحن علنی شورای شهر تهران افزود: در خصوص اصلاحاتی که فرمانداری پیشنهاد داده هیچ کدام از اصلاحات مغایرت قانونی نداشته و هیچ مستندی نیز در این خصوص ارائه نشده است چراکه مصوبات شورا یک به یک قانونی بوده است.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم تصویب طرح ترافیک جدید از افتخارات شورای شهر تهران است و مراحل تایید را هم گذرانده است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه براساس ایراداتی که فرمانداری گرفته است در صورت عدم پاسخ، بندها از مصوبه حذف می شود، بیان کرد: البته کلیات به تصویب رسیده است و طرح مسیر خود را نیز طی خواهد کرد.

وی یادآور شد:در مورد اصلاحاتی که فرمانداری پیشنهاد داده هیچ کدام از اصلاحات مغایرت قانونی نداشته و هیچ مستندی نیز در این خصوص ارائه نشده است چراکه مصوبات شورا یک به یک قانونی بوده است.

 پورسید آقایی درباره وضعیت تخفیف بنیاد شهید تاکید کرد: همان گونه که آقای علیخانی، رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز در این خصوص اشاره کرده است، در ابتدای کار این گونه بود که بنیاد شهید مبلغ خود را به حساب شهرداری واریز می کرده و تخفیف می گرفته است.

به گفته وی؛ بنابر گفته وزارت کشور شورا ملزم به اجرای این امر نیست، اما سیاست ما این است به جانبازان طرح رایگان ارائه دهیم و این همان اصلاحاتی است که کمیسیون انجام داده و اصلاحات جزئی است‌.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه  پیشنهادات کلی تغییر نخواهد کرد و پیشنهادات جزئی لحاظ می‌شود،  تاکید کرد: هر چه شورا تصویب کند، شهرداری مجری خواهد بود، با این حال اگر شورای شهر تهران تصمیم دارد مبلغ تخفیف‌ها به افراد و شرایط خاص را کاهش دهد فشار برای دریافت این سهمیه و رانت بیشتر می‌شود.

 وی با بیان اینکه ما طبق میزانی که در نظر گرفته شده می‌توانیم طرح ارائه دهیم و برای آن سقف تعیین کرده ایم، گفت: اگر از سقف تعیین شده برای طرح جدید ترافیک خارج شویم دچار مشکلات اجرایی می‌شویم، بنابر این خواهشمندم اگر شورا قرار است مبلغ را کاهش دهد، از 50 درصد به 10 درصد نرساند تا در اجرا دچار مشکل نشویم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج