رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: طی سال های اخیر برخی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران هزینه های فاقد اعتبار خود را جزو دیون تلقی می کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، افشین حبیب زاده در چهل و هفتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران با بیان این مطلب افزود: متاسفانه شاهد هستیم طی سنوات اخیر برخی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران هزینه های فاقد اعتبار خود را جزو دیون تلقی کرده و پیگیر تسویه آن از محل مذکور هستند. 

وی با اشاره به اینکه در حالی که هزینه های مذکور به جهت فاقد اعتبار بودن فاقد مصوبه شورای شهر تهران است، ادامه داد:  قبل از هرگونه اقدام در جهت تسویه آن و قرار گرفتن در ردیف دیون باید در ردیف مربوطه (ردیف هزینه مرتبط) پیش بینی و پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران اقدام لازم صورت گیرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج