رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران گفت: باید لایحه بودجه سال آینده شهر تهران به گونه ای باشد که شهر فروشی و فروش تراکم در تهران کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مجید فراهانی در چهل و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با بیان این مطلب افزود: جهت گیری همه ما باید به این سمت باشد که شهرفروشی کمتر اتفاق بیفتد و نباید شهرداری را به سمت درآمدهای غیرپایدار شهری که همان فروش تراکم است، تشویق کنیم.

وی ادامه داد: وقتی عدد فروش تراکم افزایش یابد در حقیقت به شهرداری فشار وارد می شود که از طریق فروش تراکم این درآمد محقق شود.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اگر مبلغ تراکم در حد طرح تفضیلی و مجاز افزایش پیدا کند به شهرداری فشار وارد نمی شود؛ بیان کرد: اما اگر مبلغ تراکم افزایش داشته باشد و رشد ساخت و ساز اتفاق نیافتد تقاضا برای رشد تراکم وجود نداشته باشد، برای اینکه شهرداری این درآمد را محقق کند مجبور خواهد بود تراکم بیشتری به فروش برساند.

وی با بیان اینکه نباید به شهرداری فشار وارد شود که درآمد خود را از طریق تراکم محقق شود، یادآور شد: بحث کاهش فروش شهر و فروش تراکم از اصلی ترین شعارهای ما بوده که باید تحقق یابد. ما باید به سمتی حرکت کنیم که این درآمدها کم شود و درآمد پایدار شهری ایجاد شود.

به گفته فراهانی؛  از هر پیشنهادی که در راستای کاهش تراکم باشد دفاع می کنم و با هر پیشنهادی که در راستای افزایش تراکم باشد مخالفت می کنم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج