عضو شورای شهر تهران از سوء استفاده برخی از بازارهای روز مناطق شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، شهربانو امانی در چهل و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به افزایش ردیف درآمدی حاصل از بازارهای روز هفتگی در تهران با بیان این مطلب افزود: باید تکلیف ستادهای ساماندهی مشخص شود؛ چراکه در بازارچه های سنتی و روز معمولا اقشار ضعیف و سرپرست خانوارها کار می کنند.

وی ادامه داد: باید تکلیف ستادهای ساماندهی مشخص شود. در بازارچه های سنتی و روز معمولا اقشار ضعیف و سرپرست خانوارها کار می کنند. حاضران در این بازارچه ها مبالغی  را به ستاد ساماندهی مناطق واریز می کنند. بهتر است این درآمدها در جای خود هزینه شود.

رئیس کمیته ایمنی بیان کرد: متاسفانه شنیده شده است که بین مبلغ پرداختی و آنچه به حساب‌ها واریز می شود فاصله وجود دارد.

به گفته وی؛ این نشان می دهد که رانتی در این زمینه وجود دارد. باید تکلیف ستادهای ساماندهی مشخص شود. چراکه هر زمان که ستادی برای حمایت از شهروندان ایجاد شده، خود موجب ایجاد رانت شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج