سخنگوی شورای شهر تهران از کاهش 20 درصدی درآمد شهرداری از محل درآمدهای ساخت و ساز خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، علی اعطا در چهل و چهارمین جلسه شورای شهر تهران با بیان این مطلب افزود: پیشنهاد می کنم بودجه سه هزار و 800 میلیاردی از محل درامدهای ساخت و ساز کاهش 20 درصدی پیدا کند و به رقم سه هزار میلیاردی تغییر پیدا کند.

وی ادامه داد: در شهر تهران 400 هزار واحد خالی وجود دارد که برای دو میلیون نفر واحد مسکونی خالی براساس سرشماری 95 وجود دارد.

سخنگوی شورای شهر تهران بیان کرد: در حال حاضر نیز ساختمان‌های تجاری فراوانی در پایتخت وجود دارد که فاقد متقاضی است و این هم به معنای کثرت ساختمان تجاری خالی است.

به گفته وی؛ در این شرایط اگر رونق ساخت و ساز هم وجود داشته باشد، مثل سال‌های گذشته نخواهد بود.

اعطا پیشنهاد کرد که بودجه سه هزار و 800 میلیاردی از محل درامدهای ساخت و ساز کاهش 20 درصدی پیدا کند و به رقم سه هزار میلیارد تغییر پیدا کند.

وی با بیان اینکه اگر عدد شهرداری تهران تصویب شود ولی محقق نشود؛ ما با کسری بودجه رو به رو می‌شویم، یادآور شد: اما اگر 20 درصد کاهش پیدا کند و عدد پیشنهادی شهرداری محقق شود، مازاد بر درامد نیز در قالب متمم به بودجه اضافه می شود.

 در همین رابطه مدیرکل برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: برای فروش تراکم عدد را کاهش یا افزایش دهیم تغییری ندارد چرا که شهرداری مکلف است پروانه صادر کند.

مهدی پندار گفت: صدور پروانه ها در شهرداری بر مبنای دفترچه سال 93 صورت می‌گیرد که این دفترچه در سال 1395 اصلاح شده است. با تصویب این طرح صدور پروانه برمبنای دفترچه اصلاح شده و قوانین جدید اجرا خواهد شد.

به گفته وی؛ اگر این بند حذف شود که سرجمع دو هزار و 400 میلیارد تومان از بین می‌رود، شهرداری در سال اینده از بخش سرمایه گذاری هیچ گونه درآمدی نخواهد داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج