رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: پرونده الکترونیک سلامت در کشور در حال توسعه است و خوشبختانه در حال حاضر پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت و در سطح یک خدمات، تقریبا تکمیل شده و اشکالات جزیی آن در حال برطرف شدن است.

به گزارش خبرگزاری موج، دکتر محمد شریعتی اظهارکرد: اطلاعات سلامت برای بیش از 75 میلیون ایرانی در سامانه‌های سیب، ناب و سینا ثبت شده است و حدود 70 درصد از این افراد، حداقل یک بار خدمت مبتنی بر پرونده الکترونیک سلامت را دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اصلاحات، بهینه‌سازی و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت در معاونت بهداشت وزارت بهداشت در حال پیگیری است.
شریعتی با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت مبتنی بر جمعیت است،گفت: انتظار شروع اقدامات اجرایی پرونده الکترونیک سلامت از حوزه بهداشت، درست است اما مراحل بعدی آن به سطوح دو و سه درمان منجر می‌شود.
قائم مقام معاون بهداشت ضمن تاکید بر ضرورت یکپارچه بودن پرونده الکترونیک سلامت، اظهارکرد: نباید برای مردم، پرونده‌های متعددی در حوزه‌های مختلف ایجاد شود است چراکه نظام سطح‌بندی خدمات تعریف شده اما فردی که نیاز به خدمات مراقبت‌های اولیه و پزشکی عمومی دارد به خدمات تخصصی و جراحی نیز نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری موج، وی با اشاره به اقدامات مناسب حوزه درمان و بیمه‌ها برای تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، گفت: خوشبختانه همکاران ما در حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت کلید تبادلی را طراحی کرده اند که از طریق آن بتوان به سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) و بیمه‌ها متصل شد.
 
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج