رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شه تهران از شهرداری و شورای شهر تهران خواست تا مخاطب اعتراضات اخیر مردمی در تهران باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، زهرا صدر اعظم نوری در سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با بیان این مطلب افزود: باید اعتراضات اخیر را ریشه‌یابی کرد و علل و عوامل این اعتراضات را شناسایی و برای پاسخ به مطالبات مردم اقداماتی عاجل انجام داد، گفت: بالطبع شهرداری و اعضای شورای شهر تهران باید خود را مخاطب اعتراضات مردم بدانند، نباید با گذشت زمان مطالبات به فراموشی سپرده شود.

وی ادامه داد: استحضار دارید که طی هفته‌های گذشته اعتراضاتی در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران نسبت به وضعیت اقتصادی، سیاسی و مدیریتی انجام شد.

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید این اعتراضات را ریشه‌یابی کرد و علل و عوامل این اعتراضات را شناسایی و برای پاسخ به مطالبات مردم اقداماتی عاجل انجام داد، بیان کرد: بالطبع شهرداری و اعضای شورای شهر تهران باید خود را مخاطب اعتراضات مردم بدانند، نباید با گذشت زمان مطالبات به فراموشی سپرده شود.

وی یاد آور شد: تجربه‌های دهه‌های گذشته نشان می‌دهد متاسفانه بخش قابل توجهی از حاکمیت به ویژه نهادهایی که خود را در مقابل مردم پاسخگو نمی‌دانند،تلاش می‌کند با گذشت زمان مطالبات مردم را حتی معکوس جلوه کند از این رو پیشنهاد می‌شود ریاست شورا دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.

نوری با بیان اینکه شورا باید کارگروهی تشکیل و آن بخش از مطالبات مردم در حوزه شهری را شناسایی و به صحن شورا برای پیگیری و اقدام ارایه کند، تاکید کرد: در حوادث و اعتراضات ناگوار دی‌ماه افراد زیادی از مردم معترض و نیروهای انتظامی آسیب جدی دیدند. شایسته است شورای شهر با تشکیل کارگروهی از آن‌ها دلجویی کند.

به گفته وی؛ شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم باید در کنار توجه به مطالبات در جهت التیام آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از حوادث اخیر در کنار مردم تهران قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج