هوای امروز شهر تهران با شاخص ۸۹ در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، هوای امروز هوای تهران 30 دی ماه با شاخص 89 در شرایط سالم قرار دارد.

با توجه به شرایط 24 ساعت گذشته آب و هوا و اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد.

شاخص هوای تهران

هوای تهران تا ساعت 8 صبح امروز با شاخص 89 در شرایط سالم قرار دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج