معاون معماری وشهرسازی شهرداری تهران از اتمام بازنگری طرح تفصیلی تا پایان سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی حجت صبح امروز در نشست خبری خود با بیان اینکه یکی ازمهمترین برنامه های پیش روی من مسئله بازنگری در طرح تفصیلی است گفت:  طرح جامع و تفصیلی کم و بیش و ناقص و کامل در طی سال‌های اخیر اجرا شده اما نتوانسته است توقعات را برآورده کند.

وی افزود: تا انتهای سال ۹۷ باید دستورالعمل زندگی آینده در تهران در حوزه شهرسازی را در قالب طرح جامع  تفصیلی ارائه کنیم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج