دادستان کرمان از دستگیری اعضای یک باند بزرگ که با جعل و هک سیستم بانکی کشور قصد انتقال هزاران میلیارد به حساب های شخصی خود را داشتند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، دادخداسالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار کرد: در جهت حفاظت و صیانت از بیت المال و حقوق عامه و با رصد اطلاعاتی توسط اداره کل اطلاعات و احکام و دستورات صادره قضایی توسط این دادستانی، اعضای یک باند بزرگ که با جعل و هک سیستم بانکی کشور قصد انتقال هزاران میلیارد به حساب های شخصی خود را داشتند دستگیر و از سرقت و تصاحب منابع مالی و عمومی کشور توسط مجرمان جلوگیری به عمل آمد.

سالاری افزود: باند مذکور که اعضای اصلی آن غیر بومی استان کرمان بوده اند با ثبت و تاسیس شرکتی با پوشش بازرگانی هزاران میلیارد ریال از سپرده های متمرکز یکی از بانک های دولتی طی یک عملیات فنی پیچیده ابتدا از حساب متمرکز مرکزی خارج و از طریق شعبه ای واقع در یکی از شهرهای شمالی کشور برای رد گم کردن عملیات محرمانه خود به بانک سومی در استان کرمان منتقل و در مرحله چهارم این طرح، وجوه را به حسابهای شخصی خود به آن شرکت پوششی و سایر حسابهای دیگر منتقل و قصد برداشت و تصاحب آن را داشته، منتقل کرده اند.

وی افزود: با هوشیاری و رصد انجام گرفته و اقدامات هماهنگ و منسجم و سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان کرمان و طی دستورات صادره از سوی بازپرس ویژه برای حفظ حقوق عامه و بیت المال مسلمانان در مرحله اول از جابجایی و انتقال وجوه جلوگیری به عمل آمد و در مرحله دوم با شناسایی عاملان و مرتکبان جرم در کمتر از 24 ساعت طی چندین عملیات همزمان در هفت استان کشور توسط ماموران اداره کل اطلاعات و با نیابت های صادره سیزده نفر از متهمان اصلی و محوری گروه مذکور از جمله طراح و سرباند شناسایی و دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت تحقیقات از آنان آغاز شده است و در مجموع با اقدامات شبانه روزی و اشراف خوب اطلاعاتی و عملیات های ویژه و به موقع و به هنگام تمام وجوه به بیت المال اعاده شده است.

سالاری در پایان ضمن هشدار به بانک ها در زمینه رعایت نکات ایمنی و امنیتی و پر کردن منافذ ورود مجرمان به سیستم بانکی کشور افزود: دستگاه قضایی و مدعی العموم با مدیران بانکی که با اهمال و قصور و احیاناً تبانی خود موجبات تضییع اموال عمومی وبیت المال را فراهم می کنند، برخورد قانونی مقتضی را انجام خواهد داد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج