پارک جنگلی سرخه حصار در شرق تهران قرار است با همکاری نهادهای اجرایی این منطقه به قطب گردشگری پایتخت مبدل شود.

به گزارش خبرگزاری موج، طی این جلسه مشترک روسای حوزه‌های محیط زیست استان تهران، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و مرکزمدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار شهرداری تهران با شهردار منطقه پیرامون اجرای طرح‌های مرتبط با قطب گردشگری بحث و تبادل نظر کردند و توافقاتی به امضای طرفین رسید.

در این جلسه مقرر شد، با تهیه و تدوین طرح توسط شهرداری منطقه به استناد مدارک و اسناد بالا دستی و نحوه اجرای این طرح‌ها، طرح مصوب از سوی منطقه به اجرا گذاشته شود.
در این کتابچه، چندین طرح پیشنهادی منطقه، ظرفیت‌های موجود و محدوده اجرای طرح‌ها ارائه شده است که پس از طی مراحل مربوطه ونهایی شدن، اجرای آن‌ها در منطقه آغاز می‌شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13 کمیته قطب گردشگری شرق تهران با محوریت بوستان جنگلی سرخه حصار با حضور رحمان زاده -شهردار منطقه- ،کلانتری -مدیرکل محیط زیست استان تهران- ، کیان -مدیر کل منابع طبیعی-، خسروآبادی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، علیپور -رئیس مرکز مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار شهرداری تهران- و جمعی از معاونان و مدیران در منطقه 13 برگزار شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج