عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: به رغم ادعاهای مسوولان شهری باید بپذیریم که تهران برای حضور بدون دغدغه معلولان و توان یابان شهر ساخته نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، الهام فخاری در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی شورای شهر با اشاره به روز 12 آذر به نام روز جهانی معلولان با بیان این مطلب افزود: بخشی از جامعه ما امروز در پویایی های شهری غایب است، نیست، به انزوا کشیده شده است. چهره امروز تهران از جان بخشی گروهی از جامعه که همان ناتوان یابان هستند محروم است و همه ما در این مسئله مسئول هستیم.

وی ادامه داد: گویی سیاستگذاران و مدیران شهری فراموش کرده اند که نابینایان، ناشنوایان، توان یابان حرکتی، آسیب دیدگان نخاعی، توان یابان ذهنی هم در این شهر حق السهم شهروندی دارند، حق رای دارند و رای می دهند، در این شهر زندگی می کنند و به کالبد این شهر جان می بخشند و باید، باید در همه فضاها، رویدادها و امکان های شهری سهم و مشارکت آنها برنامه ریزی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در توسعه شهری شرایط حضور افراد توان یاب مد نظر مدیران شهری  قرار نگرفته است، بیان کرد: بیشتر سازه های شهری از شخصی تا عمومی برای از خانه بیرون آمدن یک همشهر توان یاب نامناسب است، شرایط و فضاها ناایمن، آسیب زا و پرخطر است. گرچه وضعیت پیاده راه ها، گذرگاه ها، خیابان ها و ساختمان ها برای همه مردم نامناسب است، ولی حق شهروندان توان یاب بیش از دیگران پایمال شده است.

وی با طرح این پرسش که چند تن از مدیران شهری از جامعه توان یابان هستند؟ یادآور شد: در میان کارکنان وضعیت چگونه است؟ آیا از خود می پرسیم توان یابان چگونه زندگی می کنند؟ چگونه زندگی خود را اداره می کنند؟ کجا هستند که ما و فرزندانمان حضور آنها را در شهر از دست داده ایم. هر چند جامعه توان یابان ایران پرتلاش، سرافراز و پرتوان در نهادهای مردمی و صنفی حضور موثر دارند، حق و مسئولیت آنها در شهر نادیده گرفته شده است. این در حالی است که در جامعه ما جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از میهن که حضورشان نماد و شکیبایی و از خودگذشتگی است، هم سرمایه ارزشی ایرانیان به شمار می روند.

به اعتقاد این عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران؛ جامعه بالنده و پویا جامعه ای است که گوناگونی در همه زمینه ها از جمله توان و وضعیت بدنی، شناختی، روانی را ارج بنهد و حق همه شهروندان را به رسمیت بشناسد. در سازه ها، فرآیندها، روش ها، رویدادها و راه ها سهم همه شهروندان به ویژه گروه هایی با نیاز ویژه را برنامه ریزی کند. از مدیریت شهری بخواهد و مدیران را بازخواست کند که برای تحقق حق شهروندی همه پرتوان یا کم توان موظف به انجام کارها و گزارش دهی پیشرفت و بازآفرینی باشند.

فخاری تاکید کرد: در الگوی مدیریت پویا و مسئولیت پذیر شهری، مدیرانی کار می کنند که در مورد هر برنامه طرح، سازه، روش و ابزار به سهم شهروندان با نیازهای ویژه توجه داشته باشند و برای حضور اثربخش و شاداب آنان در بافت طبیعی جامعه باور داشته باشند و اقدام کنند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت نا به سامانه شهر تهران برای حضور معلولان در شهر گفت: وضعیت کنونی شهر ما چگونه است؟ در کدام یک از مناطق شهرداری تهران با توجه ویژه به توان یابان پیش بینی و اقدام شده است. آیا جداسازی و خانه نشین شدن توان یابان مصداق تبعیض و نابرابری نیست؟ در کدام محله های تهران، مردم، مدیریت محله و شورایاران به سراغ توان یابان رفته اند یا برای ساکنان محله خود درباره توجه به مسئولیت شهروندی در برابر توان یابان محله آموزش برگزار کرده اند؟

وی با بیان اینکه دوستی و معاشرت و همکاری با شهروندان توان یاب حق همه مردم شهر است، افزود: همچنین تنها برنامه های مناسبتی و نمایشی سهم شهروندان توان یاب نیست؛ کار، زندگی، سرگرمی و بازی، رفت و آمد، ورزش، جشن و سوگواری در کنار همه مردم حق و سهم شهروندان توان یاب است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج