مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و ماهانه به 204 هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و 76 درصد کل بیمه شدگان تحت پوشش ما هستند و همچنین44 درصد سالمندان کشور نیز از سازمان خدمت می گیرند.

نوربخش افزود: این سازمان در بخش درمان 4 میلیون خدمت بستری و 400 میلیون نیز خدمت سرپایی را خریداری و تولید می کند.

وی با اشاره به اینکه ماهانه به 204 هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می شود، گفت: همچنین در سال 96 ماهانه 6 هزار میلیارد تومان پرداختی ما بوده است که 4 هزار میلیارد تومان آن برای مستمری، 260 میلیارد تومان بیمه بیکاری، 1500 میلیارد در بخش درمان و 300 میلیارد تومان نیز سایر تعهدها پرداخت می کند.

نوربخش با اشاره به اینکه متکی به بودجه عمومی نیستیم، گفت: به همین دلیل با ریسکهایی مواجه هستیم اما یکی از راهبردهای اصلی ما این است که ریسکهای موجود به مردم منتقل نشود.

ورشکستگی در صندوق تامین اجتماعی معنی ندارد

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بین النسلی است و ورشکستگی در این صندوق معنی ندارد، اظهار داشت: حجم تعهدات دولت باید به میزانی باشد که در آینده با سختی های جدی مواجه نشود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج