مدیرگروه پل و بزرگراه‌های سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، از پیگیری مراحل تدوین دستورالعمل های همسان روسازی مسیر، ایستگاه ها و پایانه های BRT خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی رمضانی با بیان آنکه مشکلات موجود در سطح مسیرها، ایستگاه ها و پایانه های BRT ناشی از عدم تناسب طراحی روسازی با بارهای وارده است، ایجاد ناهمواری در مسیر و محل توقف اتوبوس ها را زمینه ساز تحمیل خسارات مالی بر ناوگان حمل و نقل عمومی ذکر و اضافه کرد: عوارض یاد شده نه تنها سبب تخریب و زمین گیر شدن اتوبوس ها می شوند بلکه هزینه های گزاف مرمت روکش آسفالت را بر مدیریت شهری تحمیل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات مختلف معاونت های فنی و عمرانی برخی از مناطق در راستای مرمت روکش مسیرهای BRT چندان نتیجه بخش نبوده است، افزود: ارائه راهکارهای فنی با لحاظ کردن تمام شرایط محیطی و عملکردی و همچنین معیارهای اقتصادی، هدفی است که در تدوین دستورالعمل های همسان روسازی مسیر، ایستگاه ها و پایانه های BRT دنبال خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج