صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که بازنشستگان تحت پوشش این صندوق تا ۳۰ آبان مهلت دارند نسبت به حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت تکفلشان در قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، بازنشستگانی که در قرارداد سال گذشته حضور نداشتند، اما تمایل دارند خود و خانواده تحت تکفلشان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند، تا ۳۰ آبان مهلت دارند نسبت به اضافه شدن در قرارداد جدید اقدام کنند. 

همچنین افرادی که در قرارداد گذشته بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ، تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار داشتند، در قرارداد جدید نیز تحت پوشش هستند، اما اگر به هر دلیل تمایلی برای ادامه دریافت این خدمت ندارند، می توانند نسبت به حذف نام خود و افراد تحت تکفل در قرارداد جدید اقدام کنند.

لازم به ذکر است که مهلت ۳۰ آبان قابل تمدید نیست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج