مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران در حکمی محسن محمدیان را به سمت مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران در حکمی محسن محمدیان را به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران منصوب کرد.

پیش از این احسان مقدم عهده‌دار این سمت بود. همچنین محسن محمدیان نیز تا سال 90 عهده‌دار همین سمت در شرکت بهره‌‌برداری متروی تهران بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج