اصرار بقایی پس از پایان دومین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش برای صحبت با خبرنگاران منجر به درگیری کوتاهی بین ماموران و اطرافیانش شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دومین جلسه رسیدگی به پرونده حمید بقایی در شعبه 1057 دادگاه ویژه کارکنان دولت به پایان رسید.

در این میان، افرادی که بقایی را برای ورود به دادگاه همراهی کرده بودند، تا پایان جلسه رسیدگی پشت در ساختمان شماره 2 قوه قضاییه حضور داشتند.

حمید بقایی پس از پایان دادگاه، به محوطه جلوی ساختمان شماره 2 قوه قضاییه آمد که ماموران حاضر در محل مانع از گفت‌وگوی وی با خبرنگاران شدند و  بقایی را به سمت خیابان هدایت کردند.

در این میان تعدادی از همراهان بقایی دور او جمع شدند که ماموران از حاضرین در محل خواستند متفرق شوند که اصرار بقایی برای صحبت منجر به درگیری کوتاهی بین ماموران و اطرافیانش شد.

در نهایت بقایی به همراه حامیان خود محل را ترک کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج