مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری با اشاره به شش دوره برگزاری جشنواره رمضانی برج میلاد گفت: نشاط عمومی ویژگی این دوره از جشنواره‌های رمضانی است.

به گزارش خبرگزاری موج، سعید شریف زاده، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اظهار داشت: برنامه های جشنواره رمضانی بحث آموزش شهروندیو اجتماعی در حوزه ایمنی شهری و ترافیک را دنبال می‌کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی ادامه داد: ضمن اینکه شاهد آموزش‌ها با موضوع طب سنتی، انواع عرقیات و نحوه درست کردن آن‌ها، غذاهای سنتی و… هم هستیم. در کنار این موارد، بحثنشاط عمومی، برنامه‌های خانواده محور و بازی‌های کودکانه قابل توجه است.

شریف زاده یکی دیگر از نقاط قوت جشنواره شهر خدا را اطلاع رسانی خوب به شهروندان خواند و گفت: امسال یکسری اقدامات زنجیر وار صورت گرفته که موجب شده شهروندان تا نزدیک سحر در برج میلاد حضور یابند. اطلاع رسانی این برنامه‌ها بسیار قابل توجه بوده است، ضمن اینکه کیفیت برنامه‌ها که باعثشده اطلاعات آن سینه به سینه از شهروندی به شهروند دیگر منتقل شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری با بیان اینکه باید برای بحثایمنی شهری و پیشیگری از حریق برنامه‌های جدی‌تری پیش بینی کرد، افزود: آموزش در زمینه ایمنی بسیار حائز اهمیت است، به طور که اگر به واسطه این آموزش‌ها یک حریق هم کمتر در شهر اتفاق بیفتد، کار ما کم می‌شود. به همین دلیل ما باید در دوره بعدی جشنواره برنامه‌های مفصل‌تری داشته باشیم.

شریف زاده در خاتمه گفت: این میزان استقبال شهروندان نشان می‌دهد مدیران هم خوب از اهل فن مشاوره گرفتند و هم خوب اجرا کردند. برنامه‌ها مدیریت شده و کرامت‌های شهروندی حفظ شده است. آموزش در برنامه‌ها خیلی خوب بوده است و در کنار آن شاهد هیجان و نشاط هم بودیم.