معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: از این به بعد کارگران ساختمانی برای ثبت نام بیمه باید به سامانه وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدحسن زدا به بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و افزود: براساس آخرین آمارهای جمع آوری شده تا کنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش قرار گرفته اند و تا پایان سال سهمیه دیگری در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی واجد شرایط، زیادی پشت نوبت بیمه شدن قرار دارند، گفت: افراد جدید فقط در صورت انصراف و یا حذف بیمه برخی از کارگران فعلی امکان پذیر خواهد بود چرا که بودجه جداگانه کافی در اختیار ما قرار داده نشده است.

سهم کارفرما وصول نشد

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: علی رغم اینکه ۲۰ درصد سهم حق بیمه کارفرمایان کارگران ساختمانی وصول نشده اما سازمان به تعهد خود در قبال پوشش بیمه ای این افراد پایبند است و بیمه کارگران ساختمانی همچنان ادامه پیدا کرده است.

زدا از برگزاری جلسات مختلف با سازمانهای ذیربط برای بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: با سازمانهای مختلف شهرداری جلساتی را برای برنامه ریزی و رفع مشکلات پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان کارگران ساختمانی در دستور کار داریم که به زودی در این خصوص اقدام خواهیم کرد.

وی در مورد ثبت نام افراد جدید نیز گفت: از این به بعد کارگران ساختمانی برای ثبت نام بیمه باید به سامانه وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.

به گفته وی، چنانچه بخواهیم کارگر ساختمانی جدیدی را تحت پوشش بیمه قرار دهیم از طریق سایت وزارتخانه، افرادی که دارای اولویت بوده و شرایط لازم را دارند انتخاب و نسبت به بیمه آنان اقدام خواهیم کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج