نجفی با بیان اینکه شهر مجموعه ای از مولفه هایی است که به عنوان یک موجود زنده است، گفت: روابط شهری روی روابط انسان ها تاثیر دارد. بخشی از تنش های که در روابط همشهریان وجود دارد ناشی از مسایل و مشکلاتی است که در شکل گیری شهر وجود دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، محمدعلی نجفی تصریح کرد: سیاست های شهری کنونی قادر به حل مشکلات نیست، زمان بازنگری در این سیاست ها فرارسیده است. شکل دادن به آینده شهر بدون ارزیابی سیاست ها ممکن نیست. ما به ایده های برای آیِنده نیاز داریم. ایده ای که در جریان گفت و گوی عمومی بین مردم کارشناسان و مسوولان شکل بگیرد. نقد و ارزیابی سیاست های شهری را باید از ارزیابی مدیران شهری جدا کرد.

وی تاکید کرد: مهم نقد و ارزیابی سیاست ها است. البته ارزیابی و نقد عملکرد مدیران هم در جای خودش باید انجام شود. مشکل ما در ارزیابی سیاست های شهری این است که به آن جنبه ای شخصی داده می شود. اگر آقایی این را انجام دهد از نظر ما خوب است و فرد دیگری انجام دهد بد است. متاسفانه فضای سیاسی کشور این گرایش را تشدید می کند که نفد سیاست های شهری را به نقد مدیران گذشته تقلیل دهد . نقد مدیریت شهری هویتی شده است. تصور اینکه اگر این فرد و یا آن فرد بیاید شهر دچار مشکل شده و یا مشکلات به تمامی حل می شود تصور واقع بینانه ای نیست.

شهردار تهران گفت: ما نتوانسته ایم به مفهوم مصلحت شهر نزدیک شویم. این مفهوم هم قابل نقد و هم قابل توجه است. من مصلحت شهر را در کنار منافع ملی مطرح می کنم یعنی یک بحث منافع ملی داریم که وقتی در حیطه شهر درباره منافع ملی صحبت می کنم نامش مصلحت شهر می شود. شهر محل زندگی همه ما است و جدا از گرایش های سیاسی و اجتماعی به شهر زیست پذیر و پایدار نیاز داریم.

وی افزود: راه های کوتاه مدت به مشکلات اساسی پیش رو پاسخ نمی دهد. موضوع محیط زیست پایدار و منابع مالی پایدار مسایلی نیست که بتوان در کوتاه مدت برای آن راه حل پیدا کرد. شکاف بین مشکلات عاجل و فوری یکی از مشکلات است.

مدیران شهری باید با توقعات و انتظاراتی روبرو شوند که نمی توانند در کوتاه مدت به آنها پاسخ دهند. موضوع حمل و نقل عمومی شاید خیلی ساده باشد و یک مطالبه عمومی در شهر است اما قطعا یک راه حل کوتاه مدت نمی توان برای آن ارایه داد. برای حل مشکلات تنها راه مشارکت گسترده مردم است. در کنار مطالبی که گفته شد تغییر سیاست ها پیامد هایی دارد که بار آن برای همه گروه ها و اقشار اجتماعی یکسان نیست.

 نجفی ادامه داد: بعضی گروه ها از سیاست هایی که در پیش گرفته شده بهره مندی بیشتری دارند. من یک سیاستی در شهر دنبال می کنم و معتقدم کسانی که از رشد شهری در دهه های اخیر بهره مندی بیشتری داشته اند باید سهم بیشتری از این تغییر بر عهده بگیرند. کسانی که با ساختمان های بلند مرتبه خودشان بار بیشتری بر ترافیک اضافه می کنند و یا کسانی که با خودروهای لوکس؛  

وی افزود: به عبارت دیگر اولا هزینه های شهر باید از طریق  مردم تامین شود ثانیا هر کسی که بهره مندی بیشتری داشته است باید هزینه بیشتری را هم برای تامین هزینه های شهر بپذیرد. نتایج نظرسنجی های اخیر  یک نکته بارز دارد. یک باور عمومی در شهر وجود دارد کسانی که برخوردارتر هستند باید در تامین هزینه های شهری سهم بیشتری بر عهده بگیرند و امیدوارم سیاست هایی که اتخاذ می کنیم در جهت قبول این باور عمومی باشد و شهروندان از ما برای اعمال این سیاست ها حمایت کنند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج