نشست فصلی در هر فصل با حضور شهردار و خبرنگاران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، شهردار تهران در آغاز این نشست گفت : شهر ما در کنار زیبایی در معرض تهدیدهایی نیز قرار دارد همین مساله ایجاب می کند وضعیت زیست پذیری و پایداری و آرامش و آرامش روانی و اجتماعی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم .

وی در ادامه افزود: با آنکه دستاوردهایی داشته ایم ولی کیفیت محیط اجتماعی و محیط زیست شهری یا منبع تامین منابع مالی مورد نیاز شهر در وضعیت مطلوبی نیست به طوری که سیاست های شهری معطوف به اداره روزمره شهر است.

شهردار تهران در ادامه افزود : در وضعیتی هستیم که ادامه سیاست های قبلی ممکن نیست و دارایی ها و منابع شهری تا حداکثر مورد استفاده قرار گرفته است فضاهاشهری فروخته شده اند و منابع آب شهر در حد کفایت نیست.

نجفی درباره احیای بافت فرسوده و مشکلات حواشی آن اظهار کرد:یکی از بزرگترین مشکلات شهر تهران بافت فرسوده بوده است. در گذشته سیاست های متفاوتی در این باره اجرا شده اما من معتقدم این سیاست ها خیلی موفق نبود.

وی در ادامه افزود: ما طرح جدیدی را با کمک وزارت مسکن و شهرسازی تهیه کردیم و امید دارم تا آخر این هفته این طرح تکمیل شده و به رییس جمهور ارایه شود. که اساس این طرح استفاده از توانایی بخش خصوصی در بازسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه افزود بافت فرسوده گاهی می تواند دارایی و میراث فرهنگی شهر تهران باشد. در برخی مکان ها می توان با تعمیرات بافت را احیا کرد و مورد استفاده قرار داد.

این مسئله بسیار فرهنگی و مردم پسند است و دوما شهرداری باید کمک های زیادی در این بخش انجام دهد تا بافت فرسوده اصلاح شود.

وی در مورد مجلات همشهری گفت ؛در مورد گروه مجلات همشهری باید بگویم بخش زیاد از فعالان رسانه های مکتوب به ما اعتراض داشتم که این مجله ها شرایط غیر رقابی را فراهم کرده است برای دیگر رسانه ها .برای همین موضوع طی تحقیقات متوجه شدیم که 80 درصد این مجلات برگشت می خورده و فقط شهرداری به این مجله یارانه میداده تا چاپ شود و من فکر نمی کنم شهروندان تهرانی موافق این مسئله باشند.

در حال حاضر فقط ۴ عنوان از این مجله ها تعطیل شده است اما من موافقم که تعداد بیشتری تعطیل شود اما مدیر مجموعه مخالفت کرده است. درست نیست مجله ای که زیان ده است فعالیت خود را ادامه دهد.

شکل گیری گفت و گو بین مردم کارشناسان و مسولان شهرداری

وی تصریح کرد: سیاست های شهری کنونی قادر به حل مشکلات نیست، زمان بازنگری در این سیاست ها فرارسیده است. شکل دادن به آینده شهر بدون ارزیابی سیاست ها ممکن نیست. ما به ایده های برای آیِنده نیاز داریم. ایده ای که در جریان گفت و گوی عمومی بین مردم کارشناسان و مسوولان شکل بگیرد. نقد و ارزیابی سیاست های شهری را باید از ارزیابی مدیران شهری جدا کرد.

وی تاکید کرد: مهم نقد و ارزیابی سیاست ها است. البته ارزیابی و نقد عملکرد مدیران هم در جای خودش باید انجام شود. مشکل ما در ارزیابی سیاست های شهری این است که به آن جنبه ای شخصی داده می شود. اگر آقایی این را انجام دهد از نظر ما خوب است و فرد دیگری انجام دهد بد است. متاسفانه فضای سیاسی کشور این گرایش را تشدید می کند که نفد سیاست های شهری را به نقد مدیران گذشته تقلیل دهد . نقد مدیریت شهری هویتی شده است. تصور اینکه اگر این فرد و یا آن فرد بیاید شهر دچار مشکل شده و یا مشکلات به تمامی حل می شود تصور واقع بینانه ای نیست.

شهردار تهران گفت: ما نتوانسته ایم به مفهوم مصلحت شهر نزدیک شویم. این مفهوم هم قابل نقد و هم قابل توجه است. من مصلحت شهر را در کنار منافع ملی مطرح می کنم یعنی یک بحث منافع ملی داریم که وقتی در حیطه شهر درباره منافع ملی صحبت می کنم نامش مصلحت شهر می شود. شهر محل زندگی همه ما است و جدا از گرایش های سیاسی و اجتماعی به شهر زیست پذیر و پایدار نیاز داریم.

وی افزود: راه های کوتاه مدت به مشکلات اساسی پیش رو پاسخ نمی دهد. موضوع محیط زیست پایدار و منابع مالی پایدار مسایلی نیست که بتوان در کوتاه مدت برای آن راه حل پیدا کرد. شکاف بین مشکلات عاجل و فوری یکی از مشکلات است.

مدیران شهری باید با توقعات و انتظاراتی روبرو شوند که نمی توانند در کوتاه مدت به آنها پاسخ دهند. موضوع حمل و نقل عمومی شاید خیلی ساده باشد و یک مطالبه عمومی در شهر است اما قطعا یک راه حل کوتاه مدت نمی توان برای آن ارایه داد. برای حل مشکلات تنها راه مشارکت گسترده مردم است. در کنار مطالبی که گفته شد تغییر سیاست ها پیامد هایی دارد که بار آن برای همه گروه ها و اقشار اجتماعی یکسان نیست.

 نجفی ادامه داد: بعضی گروه ها از سیاست هایی که در پیش گرفته شده بهره مندی بیشتری دارند. من یک سیاستی در شهر دنبال می کنم و معتقدم کسانی که از رشد شهری در دهه های اخیر بهره مندی بیشتری داشته اند باید سهم بیشتری از این تغییر بر عهده بگیرند. کسانی که با ساختمان های بلند مرتبه خودشان بار بیشتری بر ترافیک اضافه می کنند و یا کسانی که با خودروهای لوکس؛  

وی افزود: به عبارت دیگر اولا هزینه های شهر باید از طریق  مردم تامین شود ثانیا هر کسی که بهره مندی بیشتری داشته است باید هزینه بیشتری را هم برای تامین هزینه های شهر بپذیرد. نتایج نظرسنجی های اخیر  یک نکته بارز دارد. یک باور عمومی در شهر وجود دارد کسانی که برخوردارتر هستند باید در تامین هزینه های شهری سهم بیشتری بر عهده بگیرند و امیدوارم سیاست هایی که اتخاذ می کنیم در جهت قبول این باور عمومی باشد و شهروندان از ما برای اعمال این سیاست ها حمایت کنند.

برخی از هزینه ها در شهرداری توجیه ندارد

اولین سوال از شهردار تهران درخصوص حل ترافیک آزار دهنده  شهر تهران و اخذ عوارض سوخت به عنوان سیاست کاهش دهنده خودرو محوری  گفت: در نظرسنجی ها ترافیک به عنوان اولین و دومین مشکل اساسی تهران مطرح شده که ۴ راهکار اساسی دارد.

 توسعه حمل و نقل عمومی باید به صورت شبکه ای باشد و حمل و نقل عمومی باید به صورت شبکه ای در دسترس شهروندان قرار گیرد.

 همچنین کاهش سفرهای درون شهری با هوشمندسازی سیستم های خدماتی  از دیگر راه های کاهش ترافیک  است که باید حضور در ادارات را با توسعه هوشمندسازی کاهش دهیم که در این رابطه اقداماتی در دولت انجام شده است.

نجفی گرانتر شدن استفاده از حمل و نقل شخصی را از دیگر راهکارهای کاهش ترافیک پایتخت دانست و گفت: در بسیاری از شهرها استفاده از بزرگراه ها همراه با هزینه هایی است. متاسفانه در تهران بزرگراه ها پرترافیک تر از معابر کندرو است. امیدواریم مراجع بالادستی مانند شورا و مجلس از این طرح که هزینه بر بودن استفاده از خودروی شخصی که در ساعات پیک است، حمایت کنند.

شهردار تهران در ادامه افزود: بعضی از اصلاحات هندسی در شهر می تواند بخش زیادی از ترافیک را کاهش دهد. با پلیس راهور و مراجع علمی و دانشگاهی در خصوص برنامه های اصلاح هندسی شهر برای معابر پرترافیک از جمله میادین و برخی معابر رایزنی هایی انجام دهند.

نجفی در پاسخ به سوالی درباره بافت فرسوده و اینکه در ۱۰ -۱۲ سال گذشته در زمینه بافت فرسوده موفق نبوده ایم، گفت: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است. در گذشته هم سیاست هایی که توسط دولت و شهرداری دنبال شد، موفق نبوده است.

وی افزود: لذا معضلات، باقی مانده و از نظر کمیت نتوانستم اهدافمان را پیگیری کنیم.

شهردار تهران با بیان اینکه نیاز به برنامه جدید داریم، اظهار داشت: طرح جدیدی را با وزارت مسکن و شهرسازی تهیه کرده که امیدواریم تا آخر هفته تکمیل شود. ضمن اینکه رئیس جمهور نیز در این مورد پیگیری جدی دارد.

نجفی با اشاره به طرح جدید تصریح کرد: اساس این طرح توجه به توانایی های بخش خصوصی و سیستم دینامیک است. توضیحات بیشتر آن نیز پس از ارائه گزارش به رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر نظام در بافت فرسوده گفت: نگاه ما به بافت فرسوده اجتماعی و فرهنگی است. یعنی معتقدیم یکی از دارایی های فرهنگی و اجتماعی ما بافت فرسوده است. لذا سیاست ما این است که هرجا بافت فرسوده وجود دارد تخریب کنیم و ساختمان جدید بسازیم.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: می شود در بخشی از بافت فرسوده با ایجاد اصلاحات و تغییرات آن بافت را احیاء کرد. به عنوان مثال به جای اینکه شهر آفتاب در خارج از تهران باشد، نمایشگاه فرهنگی با امکان گشت و گذار و کتابخانه در این بافت فراهم شود.

شهردار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر بدهی های دولت و شهرداری و اینکه گفته می شود میزان بدهی ها ۱۰ هزار میلیارد تومان است اما نجفی بدهی ها را نادیده می گیرد گفت: نقل قولی از من شده که گفته ام دولت به شهرداری بدهی ندارد این درست نیست و آن را تکذیب می کنم. گفتم باید حساب و کتاب دقیق شود.

وی افزود: ابتدا درباره مسائل مربوط به سال ۹۶ صحبت می کنم. در بودجه سال ۹۶، ردیف هایی متعلق به شهرداری است و باید به شهرداری پرداخت شود و در طول ۶ ماه اول تقریبا هیچ اعتباری پرداخت نشده است.

شهردار تهران گفت: با کرباسیان و نوبخت جلساتی داشتیم و قولی گرفتیم که سهم شهرداری در سال ۹۶ به طور کامل پرداخت شود.

نجفی با اشاره به جرایم رانندگی اظهار داشت: یکی از این ردیف ها، جرایم رانندگی است که طبق قانون ۶۰ درصد آن متعلق به شهردار تهران است. در ۵ ماهه اول سال، ۸۰ میلیارد تومان جریمه به خزانه واریز شده که ۶۰ درصد آن متعلق به شهرداری است و قول برای پرداخت داده می شود.

وی تأکید کرد: برای قبل از سال ۹۶، شهرداری ادعاهایی دارد و بالعکس دولت هم مطالبی را مطرح می کند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: دولت بخشی از ادعاهای شهرداری را قبول ندارد. در اینجا یک بحث حقوقی است که در حال پیگیری است.

نجفی تصریح کرد: در بحث قوانین بودجه، ردیف هایی وجود دارد که دولت مجاز به کمک است. دولت این ردیف ها را پرداخت نکرده است. حالا شهرداری می گوید دولت ردیف های مجاز را پرداخت نکرده و الان باید بدهد. در حالی که در قوانین بودجه، ردیف های بودجه یک ساله است و وقتی پرداخت نشد نمی شود در سال بعد پرداخت کرد.

شهردار تهران افزود: موارد اختلافی زیاد است و ساده نیست. بحث های حقوقی که کمیته ای تشکیل شده که تمام این موارد در آن بررسی شود.

وی در توضیح در مورد هزینه های فاقد  ادامه داد: هزینه های فاقد به هزینه هایی گفته می شود که در بودجه پیش بینی نشده، اما هزینه می شود. بخشی از آن قابل دفاع است و بخشی از آن قابل دفاع نبود و مشخص نبود در کجا هزینه شده است که به گمانم در آن زمان حدود ۳۲ میلیارد تومان بود.

ادامه دارد.....

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج