طی حکمی از سوی دکتر مهدی ریاحی فر مدیرعامل شرکت بیمه حافظ، «حمید بایگان» به سمت «معاون بیمه های اشخاص» منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در متن این حکم آمده است: «جناب آقای حمید بایگان» نظر به توانمندی و سوابق ارزشمند جنابعالی و با تاکید بر پایبندی کامل به اصول صداقت واخلاق حرفه ای و رعایت خط مشی مشتری مداری و رقابت منصفانه به موجب باین حکم با حفظ سمت و مسوولیت فعلی به سمت «معاون بیمه های اشخاص» منصوب می شوید. امید است در پناه الطاف الهی، توجهات حضرت ولیعصر(عج) و درایت وتلاش جنابعالی در امور محوله شاهد تعالی و سرآمدی شرکت باشیم.»