مرکز پایش آلودگی هوا، هوای استان تهران را سالم اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران وضعیت کیفی هوای تهران در ٢٤ ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ راسالم اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، میزان آلاینده های منواکسیدکربن: پاک(۵۰)، ازن: پاک(۴۳)، دی اکسید نیتروژن: سالم(۸۱)، دی اکسیدگوگرد: پاک(۱۸)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون: سالم(۷۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون: سالم(۹۷) بوده است.