رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه قرار نیست تخلفات دوره قبل ادامه یابد، گفت: باید جلوی تخلفات گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علیخانی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به انتصاب فرنوش نوبخت به عنوان مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو گفت: من یکی از منتقدان انتصابات هستم اما لازم است از انتصاب این فرد از مدیریت شهری تشکر کنم.
وی با بیان اینکه شاهد ساخت و ساز در پارک بوستان هستیم، تصریح کرد: این ساخت و ساز موجبات اعتراض اهالی محل را فراهم کرده و متاسفانه تاکنون پاسخ درستی در مقابل اعتراضات از سوی مسوولان شهرداری نشنیده‌ایم.

علیخانی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه قرار نیست تخلفات دوره قبل ادامه یابد، گفت: باید جلوی تخلفات گرفته شود.

هشدار علیخانی نسبت تخریب فضای سبز حاشیه بزرگراه‌ها

علیخانی با بیان اینکه شاهد هستیم فضای سبز بعد از پل پارک وی نرسیده به آفریقا در لاین جنوبی مدرس دقیقا روبروی برج دوما در حال تخریب است، گفت: جای سوال است که چگونه فضای سبز حاشیه بزرگراه در حال تخریب است و مسوولان ضمن توقف این اقدام، باید به این تخلف رسیدگی کنند.