معاون رئیس قوه قضائیه گفت: وایپو با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص و بی طرف از کشورهای مختلف در ارائه خدمات مربوط به حل و فصل اختلافات به ویژه در زمینه اختلافات ناشی از ثبت مکارانه و سوءاستفاده از نام های دامنه های اینترنتی موفق بوده و از ارایه کمک های فنی و حقوقی به جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رئیس بخش داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی دیدار کرد و در این دیدار ضمن تشریح فعالیت های سازمان و پیشرفت های کشور در زمینه توسعه اقتصادی و ظرفیت های عظیم ایران از جمله جمعیت جوان و تحصیل کرده به استقبال از ثبت حقوق مالکیت صنعتی در کشور اشاره نمود.

وی افزود: با توجه به نقش مهم داوری در کاهش دعاوی مرتبط با ثبت مالکیت های معنوی به ویژه ثبت اختراعات و علائم تجاری، مصمم بر ایجاد نهاد داوری تخصصی در کشور هستیم.

رئیس سازمان ثبت به ضرورت آموزش های عمومی برای جامعه هدف و لزوم کمک های فنی وایپو مطابق وظایف قانونی اشاره و لزوم همکاری های بین المللی جهت توسعه داوری مالکیت معنوی در حقوق بین الملل خصوصی را یادآور شد.

در این دیدار ویلبرز رئیس بخش داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) ضمن ابراز خرسندی از این دیدار نقش مرکز داوری وایپو را در حل و فصل اختلافات بین المللی تجاری مالکیت معنوی برای اشخاصی که خواهان داوری هستند مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: این مرکز با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص و بی طرف از کشورهای مختلف در ارائه خدمات مربوط به حل و فصل اختلافات به ویژه در زمینه اختلافات ناشی از ثبت مکارانه و سوءاستفاده از نام های دامنه های اینترنتی موفق بوده و از ارایه کمک های فنی و حقوقی به جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند.

در پایان توافق شد از طرف سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) کارگاه های آموزشی برای متخصصین و صاحبان حقوق مالکیت معنوی در ایران برگزار و انتقال تجارب و آموزشهای لازم در زمینه داوری و میانجی گری مالکیت معنوی (IP) انجام شود.