عضو شورای شهر تهران از ربوده شدن مجسمه کودک در میدان ونک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مجید فراهانی در صفحه اینستاگرام خود که با عنوان« تهران دوستدار کودک » بود، نوشت: روز کودک به سراغ مجسمه کودک نصب شده بالاتر از میدان ونک رفتم... اما به سرقت رفته بود!

وی در ادامه نوشت: و این است نمونه رفتار ما با کودکان... شهرما دوست دار  کودک نیست!

این اتفاق در حالی رخ می دهد که هنوز راز سرقت مجسمه‌های تهران همچون سردیس شریعتی، مجسمه پست و... که در سال گذشته ربوده شده بود، در هاله‌ای از ابهام است.

سرقت مجسمه کودک