در کمیسیون حقوقی شورای شهر به این جمع‌بندی رسیدیم که شورای شهر تهران باقی بماند و حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش اضافه شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اعطا، درباره تغییر سردر شورای شهر تهران به شورای شهر تهران، ری و تجریش اظهار داشت: در کمیسیون حقوقی شورای شهر در این خصوص بحث شده است و یکسری مستندات قانونی نیز در این باره احصا کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در کمیسیون حقوقی شورای شهر به این جمع‌بندی رسیدیم که شورای شهر تهران باقی بماند و حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش اضافه شود.
 
اعطا بیان داشت: هنوز نظر کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران به صحن شورا ارائه نشده است و باید در صحن شورا این نظر به تصویب برسد.
 
سخنگوی شورای شهر تهران، ری و تجریش اظهار داشت: اگر نظر کمیسیون حقوقی شورا با عنوان شورای شهر تهران (حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش) در صحن علنی به تصویب برسد دیگر نیاز به تغییر نام شورا نیست و در سربرگ‌ها لحاظ می‌شود.
 
وی افزود: در قانون شوراها آمده است در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش فقط یک شورای شهر تشکیل شود و در ماده دیگری از قانون نیز نام این شورا را شورای شهر تهران نامیده است و استنباط ما این است که اگر نیاز به تغییر نام بود در این ماده از قانون آورده می‌شد.