در ایران دچار خشکسالی اقتصادی –اجتماعی هستیم که به آن خشکسالی نوع چهارم می گویند این نوع خشکسالی به ورشکستگی آبی نیز معروف است.

حسن میر فتحی کارشناس برجسته آب در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج گفت:مشکل ما در حوزه آب این است که مصارف ما خیلی بیشتر از منابع موجود صورت می گیرد. ما برنامه ریزی ها درستی در بحث آب نداشته ایم، درست  مثل این می ماند که  آنقدر چک بی محل کشیده باشیم که جایی برای جبران باقی نمانده باشد. در این حالت ورشکستگی طبیعی است.

وی ادامه داد: نمونه های این ورشکستگی  در بحث آب را به درستی می توانیم بینیم. مثلا دریاچه ارومیه  تا دهه 70 با وجود خشکسالی،  بحران را پشت سر می گذاشت و اتفاقی هم برایش نمی افتاد، اما امروز به دلیل اشتباهات حاصل از بهره برداری بشر است که به این حال و روز افتاده و دلیل آنکه می گوییم  برای حل بحران آب باید در شیوه مصرف آب بازنگری اساسی شود نیز همین است. 

تاثیر افزایش جمعیت بر بحران آب

این کارشناس در ادامه افزود: سه دلیل مهم وجود دارد که باعث کاهش منابع آبی در ایران شده است. اولین و مهمترین عامل آن رشد سریع جمعیت در ایران است، به طوری که در دو دهه جمعیت ایران دو برابر شد.اما مشکل بعدی که بعد از این خودش را نشان داد بحث کشاورزی و تامین غذا برای جمعیت اضافه شده بود که باعث شد به کشاورزی ناکارآمد روی آوریم.کشاورزی در دوران جنگ و دوران تحریم بسیار اهمیت داشت و نگرانی برای خودکفایی موضوعی بود که باعث شد کشاورزی رشد غیر اصولی داشته باشد.

میر فتحی عدم مدیریت درست را عامل بعدی در مساله آب خواند و افزود :موضوع آب موضوع مهم و اساسی است و به تمام مسائل نیز به صورت زنجیر وار مربوط است. اما موضوعی که در این میان اهمیت دارد این است که نباید مدام این حلقه ها را خراب کنیم این جاست که همه باید دست به دست هم دهند تا بتوانیم از این بحران رد شویم. 

وی در ادامه تصریح کرد : بحران در حال بروز است مدام خبر می رسد که دریاچه ها یکی پس از دیگری در حال خشک شدن هستند و در ادامه آن  این آب های زیر زمینی اند که یکی پس از دیگری از بین می روند و نتیجه آن نیز نشست زمین و بیابان زایی است که با آن روبرو خواهیم شد.

این کارشناس آب با تاکید بر اینکه دولت باید برنامه های جامع تر و کارآمدتری در حوزه آب داشته باشد افزود:این برنامه ها باید در بخش کشاورزی بیشتر مد نظر قرار بگیرد و از قدرت رسانه ها برای آگاه کردن مردم استفاده شود.