معاون بهداشت گفت:هیچ راهی برای کنترل هزینه های سلامت به جز ایجاد سیستم هدایت بیمار نداریم.

به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا رئیسی گفت: هیچ راهی برای کنترل هزینه های سلامت به جز ایجاد سیستم هدایت بیمار نداریم.

وی افزود: اعتبارات در حوزه سلامت باید متوازن و پایدار باشد وگرنه با مشکل روبرو می شویم . اگر امروز اعتبار باشد و فردا نباشد فقط ایجاد توقع می کنیم.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حوزه بهداشت برای پیشبرد امور گفت: دولت نمی تواند صرفاً با تزریق پول کارها را پیش ببرد. دولت باید سیاستگزار و تسهیل گر باشد.

وی بیان کرد: در حوزه فرهنگ شاهد تغییراتی هستیم که مبتنی بر آن برنامه های ما نیز باید تغییر کند. امروز به اندازۀ جمعیت کشور بلکه بیشتر از آن گوشی تلفن همراه در جامعه وجود دارد که نشان دهندۀ استفاده مردم از وسائل ارتباط جمعی است.

معاون بهداشت افزود: بر همین اساس باید نوع برنامه ریزی و عملکرد ما نیز تغییر کند. بهورزان باید از ارتباطات جدید در سطح روستاها بهره گیری کنند.

دکتر رییسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سهم هریک از حوزه های درمان، آموزش و پژوهش باید در حوزه بهداشت مشخص شود. به عنوان نمونه پاسخگویی به موارد فوت کودک و مادر در بیمارستان ها، تغییرات در کوریکولوم پزشکی عمومی در جهت تقویت دیدگاه پزشکی خانواده، پاسخگویی به سوالات سلامتی مردم در حوزه پژوهش، باید با همکاری بین بخشی صورت گیرد.

وی پوشش همگانی سلامت را بخش دیگری از دغدغه های خود عنوان کرد و گفت: تا پرونده الکترونیک سلامت نداشته باشیم کارها پیش نمی رود. این پرونده اساس کار پزشک خانواده، نظام ارجاع و اقتصاد سلامت است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج