گرچه بر اساس قانون باید سالانه 10 درصد بافت فرسوده کاهش یابد اما تاکنون این مهم محقق نشده و باید دلیل آن بررسی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج احمد مسجد جامعی در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت باید طرح و ایده مشترکی میان دولت، مدیریت شهری و شهروندان در خصوص شهر تهران تهیه شود.

وی در ادامه افزود در موضوعات شهری نباید محله را فراموش کرد همچنین باید به مسکن محلی و سرمایه های کوچک توجه شود.

باید به الگوهای متفاوت محله برای برنامه ریزی مسکن فکر کنیم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج