رئیس شورای تهران، دلایل برگزاری جلسه یکشنبه هفته آینده شورا به صورت غیرعلنی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی‌رفسنجانی در تشریح دلایل چرایی برگزاری جلسه هفته آینده شورای شهر تهران به صورت غیرعلنی گفت: از یک سازمان نظارتی نامه‌های پی در پی به شورا ارسال شد که عمده نامه‌ها خطاب به ریاست شورا و برخی نامه‌ها خطاب به شهردار تهران و برخی دیگر خطاب به وزیر کشور بود که رونوشت آن به ریاست شورا بوده است که تذکراتی درخصوص موضوعات مختلف ارائه شده است.

وی با بیان اینکه همه نامه‌ها جنبه محرمانه داشت، گفت: عمده مسائل مربوط به دوره قبل است که آن سازمان نظارتی این مشکلات را بررسی کرده است و حتی پیشنهاداتی برای اقدامات بعدی اعلام کرده است.

رئیس شورای شهر اسلامی تهران با بیان اینکه باید در نحوه مدیریت گزارش‌های نظارتی جلسه ویژه‌ای داشته باشیم، گفت: نامه‌ای در 8 شهریورماه سال جاری و تنها یک هفته بعد از تشکیل شورای شهر پنجم دریافت کردم که مبنای آن مسائل مربوط به شورا بود و گفته شده که چه کارهای غیرقانونی انجام شده که لازم است این کارها انجام نشود که برهمین اساس پیشنهاد می‌شود جلسه یکشنبه هفته آینده غیرعلنی برگزار شود که نسبت به این گزارشات به جمع‌بندی برسیم.

 در پایان با رأی اکثریت آرا مقرر شد که جلسه هفته آینده به صورت غیرعلنی برگزار شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج