رئیس مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از آغاز هفته سالمند از فردا خبر داد .

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اسماعیل مطلق روز یکشنبه گفت: هفته سالمند در ایران از فردا دوشنبه دهم مهر آغاز می شود و روزهای این هفته به ترتیب روز دوشنبه «روز سالمند، ایثار و مقاومت» و سه شنبه «روز سالمند و مناسبت های مذهبی»، چهارشنبه «روز سالمند و سبک زندگی سالم»، پنجشنبه ،«روز سالمند و امنیت اجتماعی»، جمعه، «روز سالمند، ارزشهای فرهنگی و دینی»، شنبه «روز پدربزرگ، مادربزرگ و انتقال تجربیات و یکشنبه 16 مهر «روز سالمند، توانمندی و مشارکت» نامگذاری شده است.
وی گفت: افزایش امید زندگی دستاورد مثبت توسعه اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت های نظام سلامت در سطح جهان و کشور ما است و پیامد طبیعی افزایش امید زندگی، سالخوردگی جمعیت است.
مطلق افزود: بر اساس سرشماری 1395 از جمعیت 79 میلیونی کشور، 7 میلیون و 400 هزار نفر یعنی 9.28 درصد سالمند هستند و پیش بینی می شود که درصد سالمندان ایران تا سال 2025 میلادی یعنی 8 سال دیگر به 10 و تا 2050 یعنی 33 سال دیگر به بیش از 30 درصد برسد.
وی گفت: بر اساس این پیش بینی در سال 2050 درصد جمعیت سالمند در ایران از میانگین جهان و آسیا بیشتر و از هر سه نفر، یک نفر سالمند خواهد بود.
وی افزود: فزونی سرعت رشد جمعیت سالمند در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و پیش بینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان در ساله ای آتی لزوم برنامه ریزی آینده نگر برای کنترل مسائل مربوط به این گروه از جمعیت را مورد تاکید قرار می دهد. 
رئیس دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اضافه کرد: فقدان سلامتی، سالخوردگی جمعیت را از یک فرصت به تهدید تبدیل می کند و با توجه به به چند وجهی بودن خدمات مرتبط با سلامتی سالمندان، ضروری است این موضوع به عنوان یک اولویت مهم، در صدر سیاست ها و برنامه های کشور قرار گیرد. 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج