جانشین رئیس پلیس پایتخت گفت: امروز همزمان با عاشورای حسینی در خیابان خیام از میدان محمدیه به سمت شمال محدودیت تردد اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری موج سرهنگ عابدی، گفت: امروز فعالیت ماموران پلیس برای تردد هیأت های مذهبی و تکایا بیشتر از روز گذشته است.

وی افزود: در شهر تهران محدودیت خاصی برای عبور وسایل نقلیه اعمال نشده است و ممکن است در ساعات خاصی به علت عبور هیأت های مذهبی یه صورت مقطعی محدودیت هایی در نظر گرفته شود.

سرهنگ عابدی بیان داشت: در خیابان خیام از میدان محمدیه به سمت شمال محدودیت های ترددی اعمال می شود و در دیگر خیابان های شهر محدودیت ها مقطعی هستند.

وی افزود: روز گذشته همکاری مردم و هیأت های مذهبی با ماموران پلیس بسیار خوب بود و مشکل خاصی وجود نداشت.

جانشین رییس پلیس پایتخت گفت: توصیه می شود دسته‌های عزاداری وارد بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها نشوند و به عزاداران توصیه می شود که هنگام عبور از عرض خیابان توجه کافی را داشته باشند و رانندگان نیز با توجه به پوشش تیره رنگ این افراد حتما با توجه کافی به مقابل و سرعت مطمئنه حرکت کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج