دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد ورودی سال 96 برای ثبت نام حضوری و انتخاب واحد فقط تا امروز 7 مهر 96 فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، دانشجویان دانشگاه پیام نور برای ارائه درخواست مهمان، مهمان دائم، تغییر رشته و انتخاب واحد تا امروز جمعه 7 مهر 96 فرصت دارند.

همچنین دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد ورودی سال 96 برای ثبت نام حضوری و انتخاب واحد تا امروز 7 مهر 96 انجام می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج