شهردار تهران بخشنامه خود را برای روش های جدید صدور پروانه ساختمانی ابلاغ کرد .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،  پس از بخشنامه توقف صدور هولوگرام که چندی پیش توسط شهردار ابلاغ شده بود دومین بخشنامه در خصوص صدور پروانه ساختمانی را نیز صادر کرد.

در قسمتی از این بخشنامه آمده است : به منظور امکان بررسی درباره توافقات صورت گرفته در شورای معماری تمامی توافقات صورت گرفته از تاریخ یکم فروردین ۹۶ در شوراها مذکور (اعم از سیستمی و غیرسیستمی) طی جدولی حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به معاونت شهرسازی و معماری منعکس شود.

شماره پرونده شهرداری، پلاک ثبتی، مشخصات درخواست، مرحله کاری و آخرین وضعیت پرونده، آخرین مجوز صادره طبقات و مساحت پیشروی طولی و تعداد کسری پارکینگ در مشخصات توافقات آمده است

در بند دوم این بخشنامه آمده است هر گونه توافق سیستمی خارج از سامانه شهرسازی (اعم از فنی و مالی) ممنوع اعلام می شود و مفاد تمام صورتجلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و  با امضای شهرداران مناطق برای دفاتر خدمات الکترونیک شهر منطقه لازم الاجرا است.

تمامی مسئولیت های صورتجلسات از قبیل رعایت ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر تهران مقررات ملی ساختمان و ... بر عهده شهرداران مناطق است صدور و هر گونه پروانه و گواهی بر اساس تصمیمات شورای معماری تنها منوط به ثبت و تکمیل مصوبه شورای معماری در سامانه شهرسازی و تایید شهردار منطقه است.

در بند ج این بخشنامه آمده است پیرو دستورالعمل شماره ۱۱۴/۴۸۱۷۸ به تاریخ ۲۲ فروردین ۹۴ دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و به استناد مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (در زمینه انطباق طرح تفضیلی با طرح جامع سال ۸۶ بند ۷ نامه) مبنی بر لغو بند ۲-۴ ضوابط مقررات و تفضیلی شهر تهران و تبصره ذیل آن (کاهش سطح اشغال و افزایش طبقات) و نظر به مشابهت مفاد بند ۸-۳ ضوابط و مقررات طرح تفضیلی ۲-۴ و تبصره ذیل آن مفاد بند افزایش طبقات و نظر به مشابهت مفاد بند ۸-۳ ضوابط و مقررات طرح تفضیلی با بند ۲-۴ و تبصره ذیل آن مقتضی است برای استفاده از این بند از معاونت شهرسازی و معماری استعلام شود.

در بند آخر این بخشنامه تاکید شده در مواردی که پروانه ساخت و ساز ملک در کمیسیون های ماده ۱۰۰ مطرح و منجر به حقوق رای قطعی و لازم الاجرا شده هر گونه توافق مغایر حکم صادرشده از طریق شهرداری های مناطق ممنوع است.

بخشنامه‌ای که ابلاغ می‌شود چند نکته را مورد توجه قرار می‌دهد. بر این اساس هر تصمیمی که در شورای معماری گرفته می‌شود باید صورتجلسه شود و شهردار منطقه نیز آن را امضا کند و نسبت به آن مسئولیت قبول کند. همچنین هر کدام از این صورتجلسه‌ها از طریق سیستم فناوری شهرداری به مرکز باید منتقل شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج