با توجه به درآمدها و بودجه های شهرداری امسال بر ای آتش نشانی افزایش بودجه نداریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج نجفی شهردار تهران که در مراسم آتش نشانی حاضر شده بود گفت امسال شاهد افزایش بودجه در شهرداری تهران نخواهیم بود.

وی از حضور آتش نشانان به عنوان ابزاری برای افزایش امنیت روحی و روانی شهروندان است.

وی با اشاره به اینکه در بین ۴۰ کلانشهر رتبه دوم را داریم: افزود ایمنی و مساله فر هنگ سازی مهمترین مساله در کاهش حوادث آتش نشانی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج