شهرداری اجازه ندارد به طرح جمع اوری کودکان کار کمک کند و باید همکاری خود با طرح ساماندهی و جمع اوری کودکان کار و خیابان پایان دهد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی موج  الهام فخاری با اشاره به اینکه شهرداری تهران در طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان وسایل نقلیه را در اختیار دولت قرار داده، گفت: بر اساس آیین نامه تقسیم کار شورای اجتماعی، شهرداری حق  همکاری با چنین طرح هایی را که توجهی به پیامدهای روانشناختی نکرده است، ندارد.

این عضو شورای شهر افزود : این طرح بدون ملاحظات تخصصی و سیاستگذاری های حوزه کودکان اجرایی شده و همکاری با این طرح بدون اطلاع شورا درست نیست و درخواست داریم در صورت وجود چنین طرحهایی، شورا در جریان قرار گیرد و ضرورت دارد هرچه سریعتر قطع همکاری با این طرح انجام شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج