عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش پیشنهاد دادموزه پرواز در پادگان قلعه‌مرغی تاسیس شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج احمد مسجدجامعی  با بیان اینکه پادگان قلعه‌مرغی نقش زیادی در تربیت خلبانان داشته گفت: همه خلبانان در این پادگان تربیت  شده‌اند و هنوز بنای این حادثه سالم است.

وی با بیان اینکه طرح ایجاد موزه پرواز در این پادگان پیش‌بینی شده است، گفت:امیدواریم شورای پنجم اراده تاسیس این موزه را داشته باشد.

عضو شورای شهر تهران افزود: لازم است شهرداری با کمک سایر دستگاه‌ها قدم بلندی در راستای حفظ آثار دفاع مقدس بردارد.امینی نایب رئیس شورا نیز که ریاست این جلسه را به  عهده داشت گفت :شما به عنوان پیشکسوت مقدمات ان را مهیا کنید و در صورت بررسی طرح ان را به شورا ارائه کنید.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج