تعدادی از کارگران شرکت واگن سازی مترو در جلوی درب شورای شهر تجمع کرده تا از شورای شهر استمداد کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، تعدادی از کارگران شرکت واگن سازی مترو که بیش از ۲۰ سال است که مشغول به کار هستند، بیکار شده اند. تعدادی از آنها در جلوی درب شورای شهر تجمع کرده تا از شورای شهر استمداد کمک کنند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج