زهرا نژادبهرام در هشتمین جلسه شورای تهران, ری و تجریش در تذکری نسبت به نقاط جرم خیز و فضای بی دفاع شهری گفت: رشد بدون برنامه ریزی کلانشهر تهران، طراحی های نامناسب و ساختمان های متروکه و رها شده، سبب افزایش ناامنی شهروندان به خصوص اقشار ناتوان آسیب پذیر شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی موج، این عضو شورای شهر افزود: طبق بند س ماده ۱۰۴ شهرداری موظف به شناسایی، پیگیری و بهسازی و رفع فضای بی دفاع شهری است؛ با این حال گزارش عملکرد شهرداری تهران در طول سه سال گذشته صرفا به اعلام تعدادی از فضاهای بی دفاع شناسایی و بهسازی شده، بسنده کرده بدون آن که مکان هایی که فضای بی دفاع شناسایی شده, آدرس و موقیت اماکن بهسازی شده، شاخص های این شناسایی و نحوه دسترسی به نقشه الکترونیکی برای دسترسی به فضاهای بی دفاع وجود داشته باشد.

نژادبهرام از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تقاضا کرد به مکاتبه ای که در این خصوص با آن ها داشته است پاسخ کاملی دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج