بیمه ملت خسارت جانی ناشی از تصادف خودروی پراید را به مبلغ ۸,۷۱۹, ۶۳۲,۰۰۰ ریال پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، طی حادثه ای که در جاده زرکان شهریار به علت تخطی از سرعت مطمئنه توسط راننده پراید رخ داد، خودروی مذکور واژگون و سرنشین آن به شدت مصدوم شد. پس از تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های لازم توسط بیمه ملت، این پرونده مشمول تعدد دیات گردید و غرامت این حادثه به مبلغ ۸,۷۱۹,۶۳۲,۰۰۰ ریال برآورد و به زیان دیده پرداخت شد. لازم به ذکر است که میزان حق بیمه پرداختی یکساله خودروی مذکور (شخص ثالث) ۶,۴۷۴,۸۲۰ ریال بوده است.