وزیر کار به شورای شهر امد تا در مورد برنامه های مشترک با شهرداری گفتگو کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی موج، علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد کودکان کار مشکلات شهری و مسائل مشترک بین شهرداری و رفاه به شورا آمد تا با اعضای شورا در این خصوص صحبت کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج