ساماندهی مدارس نباید مغفول بماند و نیاز به توجه بیشتر دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج شهربانو امانی عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر ضمن تسلیت به خانواده های دانش آموزان هرمزگانی که در این حادثه جان خود را از دست دادند گفت:با توجه به وجود ۱۳ هزار و ۲۰۰ باب مدرسه و بیش از ۲.۵ میلیون دانش آموز که بیش از ۵ هزار ۴۰۰ تن از آن ها دانش آموزان مدارس استثنایی هستند ایجاب می کند که تمهیداتی برای سهولت و رفت و آمد این دانش آموزان قرار داده شود.

وی در ادامه افزود: هر ساله افزایش ۳۰ درصدی در دو هفته اول مهر را شاهدیم که ۱۶ درصد آن به میزان سفرهای آموزشی مربوط است.

امانی ادامه داد: بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۷ کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی که تاکنون معتبر و ملاک عمل است قرارداد سرویس مدارس توسط مدیران مدارس عمل می شود. طبق بند ب ماده ۶ و ماده ۷ مصوبه نیز صدور مجوز رانندگان نیز بر عهده شهرداری است و در تبصره ۲ ماده ۵ نیز به کارگیری خودروهای متفرقه ممنوع و عواقب ان بر عهده استفاده کنندگان است و پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است تخلفات سرپیس های مدارس را به اموزش و پرورش و شهرداری گزارش کند. امید آن می رود که شهرداری پیگیر وصول گزارشات باشد.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر گفت: در دومین جلسه کمیته ایمنی که با حضور ریاست راهنمایی و رانندگی و مدیران محترم سازمان اتوبوسرانی و سازمان تاکسیرانی و حمل و نقل و ایمنی تشکیل شد چند مصوبه نیز به تصویب رسید 

با توجه به اهمیت ایمنی مدارس شهرداری تهران موظف می شود لایحه ای در سرویس مدارس و جزییات به شورای شهر ارائه کند .دوم آنکه مقرر شد با هماهنگی شهرداری پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ملی استاندارد دستورالعملی در خصوص ایمنی خودروها تهیه کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج