پزشکی قانونی پس از بررسی های تخصصی علت مرگ پدر خوانده حمید صفت رپر مشهور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، سجاد منافی آذر بازپرس ویژه این پرونده خبر داد که پزشکی قانونی پس از بررسی های تخصصی و فنی، خونریزی و آسیب مغزی در اثر اصابت جسم سخت به آهیانه سمت راست علت اصلی مرگ شوهر مادر حمید صفت اعلام کرد

حمیدصفت خواننده‌ای است که 28 مرداد ماه سال جاری به‌ اتهام قتل همسر مادرش بازداشت شد.

حمید صفت در بازجویی هایش اصرار داشت که هیچ ضربه ای به هوشنگ نزده است و قصد کشتن او را نداشته است . اما چون مادرش را اذیت می کرده است با او درگیر شده است.

حمید صفت احتمال داد که ممکن است در هنگام درگیری سر هوشنگ به دیوار و یا کنار مبل خورده باشد. 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج