عضو شورای شهر تهران ری و تجریش خبر داد که معاونان بازنشسته شهرداری باید مجوز فعالیت بگیرند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج محمد علیخانی خبر داد که سه معاون از معاونان جدیدی که شهردار معرفی  کرده است بازنشسته هستند و چون جز استثناهایی که در قانون مشخص کرده قرار ندارند باید مجوز بگیرند. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر با تشکر از شهردار که معاونانش را معرفی کرده است افزود:بر اساس قوانین شهرداری ها به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ممنوع است.

وی افزود:تنها شهردار از این قائده مستثنی است و معاونان در این قانون جا نمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه این معاونان برای فعالیت نیاز به مجوز دارند ادامه داد:سه نفر از چهار معاون شهردار بازنشسته هستند و در ردیف استثنائات مثل ایثارگران، جانبازان بالای ۷۰ درصد و .... قرار نمی گیرند.

این عضو شورای شهر از معرفی نام این معاونان خودداری کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج