شهرداری تهران در سال گذشته بیش از سه برابر مصوبه این مرکز در مراسم اربعین هزینه کرده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، عبداللهی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران  از فعالیت شهرداری تهران در اربعین سال گذشته گزارشی ارائه داد و گفت بر اساس حکم وزیر کشور شهرداری در مساله اربعین ورود پیدا کرده است. 

وی افزود :هدف شهرداری تنها تسهیلگری بوده است و از ۶ هزار کارگری که در سال های قبل عازم مراسم اربعین می شدند تعداد آن ها به یک سوم کاهش یافته است که بعضی از آن ها هزینه های خود را پرداخت می کردند. 

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران تنها یک موکب در مسیر پیاده روی کربلا دارد افزود:۱۵۸۰ موکب داریم و کار ما زدن موکب نیست و تنها یک موکب داریم که با توان داوطلبان مردمی و مدیریت بسیج شهرداری صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۵ میلیارد تومان برای این مراسم از سوی شهراری تهران در نظر گرفته شده است و بیش از ۱۵ میلیارد هزینه شده است، افزود :شهرداری در ۸ گروه از ۱۳ گروهی که وزارت کشور تعیین کرده بود عضو بود و به مردم خدمت رسانی می کردند 

ادامه دارد....

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج