معاون امور توانبخشی بهزیستی گفت: حمایت از تولید کنندگان داخلی لوازم و تجهیزات توانبخشی معلولان در دستور کار بهزیستی قرار دارد که طی بخشنامه به ادارات استان های مختلف ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین نحوی نژاد در افتتاح سومین نمایشگاه تخصصی خدمات توانبخشی معلولان، جانبازان صنایع و تجهیزات وابسته گفت: راه اندازی این گونه نمایشگاه ها برای بهبود کیفیت و ارتقای زندگی معلولان نقش مهمی دارد به گونه ای که توانسته ایم بسیاری از محصولات و لوازم کمک توانبخشی معلولان را در داخل تولید کنیم که این موضوع در نمایشگاه کامل نمود پیدا کرده است.

وی گفت: ارتقای زندگی افراد دارای معلولیت یکی از اهداف ماست که در این راستا اقدامات و برنامه ریزی های زیادی مانند برگزاری این نمایشگاه را در دستور کار قرار داده ایم.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های این نمایشگاه تنوع در ارائه محصولات است، گفت: نکته مهمی که در نمایشگاه امسال مدنظر قرار گرفته وارد کردن بحث مناسب سازی و لوازم مورد نیاز آن است که شرکت های زیادی در این خصوص ما را همراهی کردند.

نحوی نژاد تاکید کرد: مناسب سازی یکی از نیازهای اساسی معلولان برای زندگی و حضور در اجتماع است که امیدواریم بتوانیم با ارتقا لوازم کمک توانبخشی و به روز شدن آنها در این زمینه سهم اندکی داشته باشیم.

وی گفت: حمایت از تولید کنندگان داخلی لوازم و تجهیزات توانبخشی معلولان در دستور کار بهزیستی قرار دارد و طی بخشنامه و دستور العمل به ادارات استان های مختلف ارسال شده است.

همچنین انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی نیز در بازدید از این نمایشگاه با بیان اینکه توانبخشی اولویت ویژه ماست گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم تا سیاستگذاران در ارائه خدمات پیشگیری مداخله و درمان و همچنین ارائه خدمات توانبخشی که به طور حتم با پیچیدگی هایی همراه است موثر عمل کنند تا افراد دارای معلولیت به زندگی اجتماعی بازگردند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج